سرور مجازی آمریکا ارزان

سرور مجازی 768MB KVM
600,000تومان
سالانه

1 هسته تعداد هسته سی پی یو
10 گیگ هارد SSD RAID-10
1 عدد IP اختصاصی
رم 768MB
1000GB ترافیک ماهیانه
پورت 1Gbps
99.9% آپتایم
پنل KVM / SolusVM با قابلیت نصب دوباره ،ری استارت و...
به انتخاب کاربر سیستم عامل

سرور مجازی 1.5Gb KVM
950,000تومان
سالانه

1 هسته تعداد هسته سی پی یو
30 گیگ هارد SSD RAID-10
1 عدد IP اختصاصی
رم 1.5Gb
3000GB ترافیک ماهیانه
پورت 1Gbps
99.9% آپتایم
پنل KVM / SolusVM با قابلیت نصب دوباره ،ری استارت و...
به انتخاب کاربر سیستم عامل

سرور مجازی 2.5Gb KVM
1,650,000تومان
سالانه

2 هسته تعداد هسته سی پی یو
60 گیگ هارد SSD RAID-10
1 عدد IP اختصاصی
رم 2.5Gb
7000GB ترافیک ماهیانه
پورت 1Gbps
99.9% آپتایم
پنل KVM / SolusVM با قابلیت نصب دوباره ،ری استارت و...
به انتخاب کاربر سیستم عامل

سرور مجازی 3.5Gb KVM
2,250,000تومان
سالانه

2 هسته تعداد هسته سی پی یو
80 گیگ هارد SSD RAID-10
1 عدد IP اختصاصی
رم 3.5Gb
10000GB ترافیک ماهیانه
پورت 1Gbps
99.9% آپتایم
پنل KVM / SolusVM با قابلیت نصب دوباره ،ری استارت و...
به انتخاب کاربر سیستم عامل

سرور مجازی 4.5Gb KVM
2,850,000تومان
سالانه

3 هسته تعداد هسته سی پی یو
100 گیگ هارد SSD RAID-10
1 عدد IP اختصاصی
رم 4.5Gb
12000GB ترافیک ماهیانه
پورت 1Gbps
99.9% آپتایم
پنل KVM / SolusVM با قابلیت نصب دوباره ،ری استارت و...
به انتخاب کاربر سیستم عامل